Сертифицирани Практикуващи

преминали допълнителна 6 месечна квалификация с менторска програма, включваща 3 и повече асистирания по време на обучителен курс, издържан изпит върху учебния материал, представени 12 разрешени случая с клиенти

Зорница Гюрова

Варна

          Преподавател ниво 1 и 2

            Специалист ниво 3

Уебсайт: https://www.thetabg.com/
Е-mail: thetabg@mail.bg

Венета Вутова

София

Професионален практик ниво 2

Уебсайт: www.venetavutova.com
Тел: 0888 850881
Е-mail: v_vutova@hotmail.comt

Снежана Бубева

Варна

Професионален практик ниво 2

Уебсайт: sbubeva.com
Тел: 0898712490
Е-mail: snejanabubeva@abv.bg