Отзиви

Вижте какво казват другите преминали през обученията Метафизична Анатомия или посещавали МАТ сесия.

Отзиви от обучения

Отзиви от сесии

КОНТАКТИ

+359 878 143 561 – Зорница Гюрова
matbulgaria8@gmail.com