Жулиета Хазърова

Стара Загора

julieta-hazurova

Тел: 0896212994
E-mail: hazarova64@abv.bg

Казвам се Жулиета Хазърова и съм практик в метода Метафизична анатомия, метод, с който могат да се освободят емоционални травми и болка дори наследени по родовата линия от
предците.

Тръгнах по пътя на духовното развитие преди години с Традиционно и Универсално Рейки, но
сякаш това не ми бе достатъчно. Непрекъснато търсех нещо ново, нещо различно, с което да мога да израствам личностно и да помагам по-успешно на хората около мен.

Един новооткрит сериозен здравословен проблем-глаукома ме накара да се замисля и да
потърся друг, по-различен от традиционния начин за изцеление. Така стигнах до Метафизичната анатомия. След няколко сесии включително в процеса на обучение глаукомата
просто изчезна. За мен това бе чудо, което ми даде тласък да задълбоча познанията си в следващото ниво на метода.

Често емоциите, възникнали в нас в резултат на нашите убеждения, вярвания, възприятия и мисли водят до стрес и безпокойство, до нехармонични междуличностни взаимоотношения,
до влошаване на здравословното ни състояние и като краен резултат -до различни по тежест заболявания и трудни ситуации. И ето тук идва на помощ Метафизичната анатомия.
Получените емоционални травми и болка се разрешават и изцеляват, което води до едно ново ниво в нашето развитие- живот в здраве, в хармония и изобилие.

И не случайно е казано „Почукай и ще ти се отвори“. За мен това означава „Търси и ще намериш“, открий нови възможности, нови хоризонти по пътя към своя Висш Аз.

И така приветствам всички, които подобно на мен търсят решения на своите проблеми, които са готови да се доверят и така заедно да достигнем до нашата най-добре изявена същност.